top of page

Hynek Fučík

Kondičný Tréner

Vzdelanie:
Absolvent FTVŠ UK.

Pracovné skúsenosti:
Inštruktor/osobný tréner – GOLEM club Eurovea.
Kondičný tréner – Národné tenisové centrum.

Špecializácia:
Komplexný rozvoj kondičných a koordinačných schopností, správne držanie tela a pohybová gramotnosť, upevňovanie zdravia a prevencia pred zraneniami, rehabilitácia po zraneniach (akútne/chronické), úprava telesného zloženia (redukcia telesného tuku a naberanie svalovej hmoty), poradenstvo v oblasti racionálnej výživy a životosprávy.

Absolvované školenia a konferencie:
SM systém I,
FMS I, II,
DNS I,
PlanEat (personalizované stravovanie), Výživa a prevencia 2019,
Športová konferencia (1, 2, 3).

+421911 552 577

Hynek Fučík
bottom of page