top of page

Lukáš Tomašovič

Kondičný Tréner

Vzdelanie:
Absolvent FTVŠ UK v odbore kondičný tréner vo výkonnostnom a vrcholovom športe

Pracovné skúsenosti:
-V oblasti kondičnej prípravy vrcholových a rekreačných športovcov
-Kondičná príprava v tenisových kluboch
-Kondičná príprava paralympioničky Tatiany Blattnerovej

Špecializácia:
-Kondičná príprava pre rôzne druhy športov
-Individuálne tréningy pre vrcholových a rekreačných športovcov
-Tréningy pre začiatočníkov zamerané aj na správne držanie tela a pohybové návyky s dôrazom na postupnosť a primeranosť zaťaženia
-Odstraňovanie svalovej nerovnováhy, komplikácií súvisiacich s jednostranným zaťažením a sedavým zamestnaním, prevencia voči zraneniam, pomoc v dosiahnutí správnej životosprávy

+421903 523 922

Lukáš Tomašovič
bottom of page